CÔNG TY TNHH BLUE FRANCE

Phân phối độc quyền: 
CÔNG TY TNHH BLUE FRANCE
Địa chỉ: Cổ Dưỡng, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội
Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ TÙNG LỘC 
Địa chỉ: Ngọc Lịch, Văn Lâm, Hưng Yên 

Dược sỹ Thoa: 0965.947.616
Dược sỹ Thoa: 0965.947.616
Hostline tư vấn mua hàng: 0965.947.616

CÔNG TY TNHH BLUE FRANCE

Phân phối độc quyền: 
CÔNG TY TNHH BLUE FRANCE
Địa chỉ: Cổ Dưỡng, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội
Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ TÙNG LỘC 
Địa chỉ: Ngọc Lịch, Văn Lâm, Hưng Yên 

Dược sỹ Thoa: 0965.947.616
Dược sỹ Thoa: 0965.947.616
Đặt mua thuốc: 0965.947.616